Aanpak verkeersveiligheid kruising Kenkersweg-Sibberkerkstraat

Door Kernoverleg

Het kruispunt Kenkersweg- Maastrichterweg- Sibberkerkstraat is door het lokaal kernoverleg aangeduid als knelpunt ten aanzien van verkeersveiligheid. Om de oorzaken voor deze verkeersonveiligheid in beeld te krijgen is een observatie uitgevoerd. Tijdens deze observatie zijn de volgende oorzaken geconstateerd die effect hebben op de verkeersveiligheid:

• De inrichting van Kenkersweg binnen de kom van Sibbe wijkt niet af ten opzichte van de inrichting buiten de kom (lees: geasfalteerde rijbaan met suggestiestroken). Daarbij geldt dat de voorrang veelal is geregeld op de kruispunten op de route naar Margraten. De aansluiting Kenkersweg - Maastrichterweg - Sibberkerkstraat is hierop een uitzondering, waardoor het verkeer hier geen voorrang voor het verkeer van rechts verwacht ondanks dat het kruispunt in een 30-zone is gelegen.
• De aansluiting Sibberkerkstraat is slecht zichtbaar door de bebouwing dicht op het kruispunt.
• De naderingsnelheid van het verkeer op de Kenkersweg ligt ondanks het kruispuntplateau te hoog, omdat het verkeer ter hoogte van de komgrenzen niet wordt afgeremd. Daarnaast voldoet de inrichting van de Kenkersweg niet aan de basiskenmerken voor een erftoegangsweg 30 km/u.
Om de verkeersveiligheid op dit kruispunt te verbeteren zijn een tweetal varianten geschetst en geraamd.

Related Posts

Leave a Comment