Sibbe koestert eeuwenoude mergelmuren als lokaal erfgoed

Door Kernoverleg

Sibbe is een mergeldorp en momenteel worden de mergelmuren en sommige mergelpanden verwaarloosd. Sommige mergelwanden zijn verstopt achter onkruid/groen en worden zo aan het zicht onttrokken.

De kerngroepleden H.Steijns en A.Souren gaan samen met de gemeente alles inventariseren.

Het gebrekkige onderhoud en gevaarlijke situatie van bestaande mergelmuren (o.a. voetpad Lokerstraat- Bergstraat) vormt ook onderdeel van het onderzoek.

Mergelbouw Kleijnen heeft aangeboden om een workshop te organiseren voor kinderen van de basisschool. Dit initiatief wordt met de school besproken.

Leave a Comment