Wie zijn wij

Door admin

Voor en door de inwoners van Sibbe-IJzeren!

Wie zijn we?

Kernoverleg Sibbe-IJzeren

bestuursleden

Kernoverleg Sibbe-IJzeren

leden

Evelien Heuts  Voorzitter Hay Steijns
Pedro Moonen Secretaris Arjan Sauren
Cleo Janssen Penningmeester Roel Schurgers
Peter Weemhoff
Martine Bastings
Marlieke Baggermans-Kieboom

 

Wat willen we doen?
Samen willen wij werken aan de continue verbetering van onze mooie dorpen en bijdragen aan een aangename woon- en leefgemeenschap voor iedereen. Want samen staan we sterk!

Voorgedragen onderwerpen/werkgroepen door leden van het Kernoverleg en vanuit het dorp:

 

Wat kunt u doen?
Als inwoner van Sibbe-IJzeren kunt u ook bijdragen aan de zelfsturing door deel te nemen aan (een van) de werkgroepen. Aanmelden voor een werkgroep of het insturen van ideeën kan via het contactformulier.

Zelfsturing betekent dat gemeenten ruimte maken voor initiatieven en oplossingen van bewoners. Zij worden medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in hun dorp. Hiermee krijgen bewoners de kans om initiatieven en oplossingen zo te regelen dat iedereen zich er prettig bij voelt. Gemeenten en instellingen stemmen hun dienstverlening af op datgene wat er in de gemeenschappen gebeurt. Hierdoor ontstaan oplossingen op maat en wordt de betrokkenheid bij het eigen dorp vergroot.